ค้นหาดีไซเนอร์

ดูผลงานออกแบบ , เชิญดีไซเนอร์ระดับท๊อป , อยากให้ดีไซเนอร์คนนี้เข้าร่วม ติดต่อเราสิ

ค้นหาดีไซเนอร์

ค้นหาตามชื่อดิสเพลย์ดีไซเนอร์
ค้นหาตามประเภทงาน

ลำดับ # 1

ดีไซเนอร์ ThanakritSu คะแนนความนิยม 84.82 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 67 ครั้ง  

ลำดับ # 2

ดีไซเนอร์ Peeranut คะแนนความนิยม 84.93 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , ป้าย
  ชนะประกวด 39 ครั้ง  

ลำดับ # 3

ดีไซเนอร์ asajaree คะแนนความนิยม 85.37 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 38 ครั้ง  

ลำดับ # 4

ดีไซเนอร์ louis2012 คะแนนความนิยม 86.15 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 35 ครั้ง  

ลำดับ # 5

ดีไซเนอร์ Sippha คะแนนความนิยม 86.37 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โปสเตอร์ , นามบัตร , ป้าย
  ชนะประกวด 32 ครั้ง  

ลำดับ # 6

ดีไซเนอร์ bbdesign คะแนนความนิยม 84.62 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 26 ครั้ง  

ลำดับ # 7

ดีไซเนอร์ bboo26256 คะแนนความนิยม 85.9 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์
  ชนะประกวด 24 ครั้ง  

ลำดับ # 8

ดีไซเนอร์ Penciler คะแนนความนิยม 87.69 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 19 ครั้ง  

ลำดับ # 9

ดีไซเนอร์ Tum_Tum คะแนนความนิยม 84.51 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 18 ครั้ง  

ลำดับ # 10

ดีไซเนอร์ tobetter คะแนนความนิยม 84.32 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 18 ครั้ง  

ลำดับ # 11

ดีไซเนอร์ AG DeSiGN คะแนนความนิยม 87.66 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก
  ชนะประกวด 17 ครั้ง  

ลำดับ # 12

ดีไซเนอร์ CreatGraph คะแนนความนิยม 84.85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โปสเตอร์ , นามบัตร , คีออส , ป้าย
  ชนะประกวด 14 ครั้ง  

ลำดับ # 13

ดีไซเนอร์ JPY D คะแนนความนิยม 85.66 %
สกิลออกแบบ โลโก้
  ชนะประกวด 13 ครั้ง  

ลำดับ # 14

ดีไซเนอร์ handmade3d คะแนนความนิยม 86.07 %
สกิลออกแบบ โลโก้
  ชนะประกวด 12 ครั้ง  

ลำดับ # 15

ดีไซเนอร์ Ma_meaw คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , แบนเนอร์ , คีออส , เมนู
  ชนะประกวด 12 ครั้ง  

ลำดับ # 16

ดีไซเนอร์ munch คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 12 ครั้ง  

ลำดับ # 17

ดีไซเนอร์ the One graphic คะแนนความนิยม 83.96 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 11 ครั้ง  

ลำดับ # 18

ดีไซเนอร์ kingdesign คะแนนความนิยม 84.89 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 11 ครั้ง  

ลำดับ # 19

ดีไซเนอร์ Mee Maimak คะแนนความนิยม 86.15 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 11 ครั้ง  

ลำดับ # 20

ดีไซเนอร์ Phawat คะแนนความนิยม 83.12 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โปสเตอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 10 ครั้ง  

ลำดับ # 21

ดีไซเนอร์ GIFFIN GRAPH คะแนนความนิยม 85.56 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 10 ครั้ง  

ลำดับ # 22

ดีไซเนอร์ andika คะแนนความนิยม 84.39 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 8 ครั้ง  

ลำดับ # 23

ดีไซเนอร์ SUTEE19 คะแนนความนิยม 85.14 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 8 ครั้ง  

ลำดับ # 24

ดีไซเนอร์ IZM design คะแนนความนิยม 85.59 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 8 ครั้ง  

ลำดับ # 25

ดีไซเนอร์ PlayDesign คะแนนความนิยม 90.34 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 8 ครั้ง  

ลำดับ # 26

ดีไซเนอร์ NEDSIRA คะแนนความนิยม 86.07 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 8 ครั้ง  

ลำดับ # 27

ดีไซเนอร์ whutzy คะแนนความนิยม 87.37 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , นามบัตร , เมนู
  ชนะประกวด 7 ครั้ง  

ลำดับ # 28

ดีไซเนอร์ kppsn คะแนนความนิยม 83.75 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 6 ครั้ง  

ลำดับ # 29

ดีไซเนอร์ LopanahtART คะแนนความนิยม 85.19 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 6 ครั้ง  

ลำดับ # 30

ดีไซเนอร์ Designed Desu คะแนนความนิยม 84.44 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 6 ครั้ง  

ลำดับ # 31

ดีไซเนอร์ Tuckie_G คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 6 ครั้ง  

ลำดับ # 32

ดีไซเนอร์ Bench คะแนนความนิยม 85.91 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , เมนู
  ชนะประกวด 6 ครั้ง  

ลำดับ # 33

ดีไซเนอร์ HappyBank คะแนนความนิยม 100 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 6 ครั้ง  

ลำดับ # 34

ดีไซเนอร์ Tonsom คะแนนความนิยม 84.29 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 5 ครั้ง  

ลำดับ # 35

ดีไซเนอร์ nhamtoey คะแนนความนิยม 84.76 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 5 ครั้ง  

ลำดับ # 36

ดีไซเนอร์ RnoDesign คะแนนความนิยม 86.25 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 5 ครั้ง  

ลำดับ # 37

ดีไซเนอร์ zerizava คะแนนความนิยม 84.21 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 38

ดีไซเนอร์ LOPWAYLAA คะแนนความนิยม 84.44 %
สกิลออกแบบ ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 39

ดีไซเนอร์ toff645 คะแนนความนิยม 85.88 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 40

ดีไซเนอร์ superGOLF คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , ป้าย
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 41

ดีไซเนอร์ UGLY_MAERee คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , นามบัตร
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 42

ดีไซเนอร์ WEEYUO คะแนนความนิยม 85.71 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 43

ดีไซเนอร์ Praewpss คะแนนความนิยม 86.15 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , นามบัตร , เมนู
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 44

ดีไซเนอร์ mayIbacat คะแนนความนิยม 89.09 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 45

ดีไซเนอร์ bobo94 คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 4 ครั้ง  

ลำดับ # 46

ดีไซเนอร์ Kitcher คะแนนความนิยม 84.62 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 3 ครั้ง  

ลำดับ # 47

ดีไซเนอร์ Gapgrids คะแนนความนิยม 88 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 3 ครั้ง  

ลำดับ # 48

ดีไซเนอร์ if else คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 3 ครั้ง  

ลำดับ # 49

ดีไซเนอร์ Pruek คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 3 ครั้ง  

ลำดับ # 50

ดีไซเนอร์ Raydric คะแนนความนิยม 82.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 51

ดีไซเนอร์ saemakute คะแนนความนิยม 83.64 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 52

ดีไซเนอร์ jome88 คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , นามบัตร , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 53

ดีไซเนอร์ PaProw คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 54

ดีไซเนอร์ PKL Graphic คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 55

ดีไซเนอร์ InityOne คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 56

ดีไซเนอร์ WEEDESIGN คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 57

ดีไซเนอร์ liuegraphic คะแนนความนิยม 75.56 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 58

ดีไซเนอร์ Skr_mp คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 59

ดีไซเนอร์ ROCSTYPE คะแนนความนิยม 85.71 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 60

ดีไซเนอร์ Praew_Kan คะแนนความนิยม 85.71 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 61

ดีไซเนอร์ Accelerator คะแนนความนิยม 88.33 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 62

ดีไซเนอร์ Saengjaa คะแนนความนิยม 88 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 63

ดีไซเนอร์ Graphic tubers คะแนนความนิยม 88 %
สกิลออกแบบ โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 64

ดีไซเนอร์ john316 คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 65

ดีไซเนอร์ jessegade คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 66

ดีไซเนอร์ NUii tanyalak คะแนนความนิยม 93.33 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 67

ดีไซเนอร์ PAOMAN คะแนนความนิยม 100 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 2 ครั้ง  

ลำดับ # 68

ดีไซเนอร์ Karawa คะแนนความนิยม 81.54 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 69

ดีไซเนอร์ Thammanoon คะแนนความนิยม 81.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 70

ดีไซเนอร์ RiReim คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 71

ดีไซเนอร์ Gamez คะแนนความนิยม 83.33 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 72

ดีไซเนอร์ PangPleiades คะแนนความนิยม 96 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 73

ดีไซเนอร์ TJ DESIGN คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 74

ดีไซเนอร์ 00000 คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 75

ดีไซเนอร์ PeterPanda คะแนนความนิยม 84 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 76

ดีไซเนอร์ BushViper คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 77

ดีไซเนอร์ Aomjai คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 78

ดีไซเนอร์ enjoy_aom คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 79

ดีไซเนอร์ all_dee คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 80

ดีไซเนอร์ signstore คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 81

ดีไซเนอร์ mamayple คะแนนความนิยม 85 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 82

ดีไซเนอร์ JaiSu คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 83

ดีไซเนอร์ Boss_ntp คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 84

ดีไซเนอร์ Sinpa คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 85

ดีไซเนอร์ Nazira คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โปสเตอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 86

ดีไซเนอร์ junemamao คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 87

ดีไซเนอร์ 553959 คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , คีออส , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 88

ดีไซเนอร์ VarunZ คะแนนความนิยม 86.67 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 89

ดีไซเนอร์ ekkadesign คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 90

ดีไซเนอร์ unicorncolour คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 91

ดีไซเนอร์ Fukoa คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 92

ดีไซเนอร์ AD168 คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 93

ดีไซเนอร์ 757967 คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 94

ดีไซเนอร์ Circle design คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 95

ดีไซเนอร์ ppann คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ ไม่มี
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 96

ดีไซเนอร์ abaii คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 97

ดีไซเนอร์ PPgraphic คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , โบรชัวร์ , แบนเนอร์
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 98

ดีไซเนอร์ maneang คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 99

ดีไซเนอร์ BugJeng คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , ป้าย , เมนู
  ชนะประกวด 1 ครั้ง  

ลำดับ # 100

ดีไซเนอร์ M Design คะแนนความนิยม 90 %
สกิลออกแบบ โลโก้ , ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ , โบรชัวร์ , โปสเตอร์ , นามบัตร , แบนเนอร์ , ป้าย
  ชนะประกวด 1 ครั้ง