ออกแบบนามบัตร ECS Thailand

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร ECS Thailand

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมซอฟต์แวร์ออกแบบทางวิศวกรรม

ขนาดของนามบัตร

มาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

ด้านหน้าข้อมูลผู้ถือบัตร (ตามไฟล์ที่แนบ)
ด้านหลังข้อมูลบริษัท ฯพร้อมข้อความ (ตัวอย่าง ตามไฟล์ภาพแนบ)
ใส่รูปหน้าคน ตามไฟล์แนบ

โทนสี

ทันสมัย, เทคโนโลยี, น่าเชื่อถือ

แนวทางการออกแบบ

สีเขียว

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ecsthai

แสดงความคิดเห็น