ออกแบบฉลาก เครื่องสำอาง บริ๊งค์ บริ๊งค์ ไวท์เทรนนิ่ง

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Enjoy Aom

ดีไซเนอร์ Enjoy Aom ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 6 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก เครื่องสำอาง บริ๊งค์ บริ๊งค์ ไวท์เทรนนิ่ง

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องสำอาง

ขนาดของฉลาก

ดูที่ไฟล์แนบ

รูปทรงของฉลาก

ดูที่ไฟล์แนบ

รายละเอียดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

โทนสี

โทนสีฟ้า

แนวทางการออกแบบ

ดูที่ไฟล์แนบ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

sopida1

แสดงความคิดเห็น