ออกแบบโลโก้ applicaton แบบสอบถามของบริษัทญี่ปุ่น Q&A Bonus กับ OKEA OK โอเค๊ โอเค

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ applicaton แบบสอบถามของบริษัทญี่ปุ่น Q&A Bonus กับ OKEA OK โอเค๊ โอเค

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เรากำลังพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกับญี่ปุ่น เป็น application บนมือถือ ที่ต้องการให้ผู้บริโภคอยากเข้ามาตอบแบบสอบถามของเรา ซึ่งเมื่อเค้าเข้ามาตอบแล้ว เค้าจะได้แต้ม

เค้าสามารถนำแต้มที่สะสมนั้น นำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าออนไลน์ กับ Shoppee หรือ lazada เป็นต้น

ชื่อโลโก้

ชื่อ Q&A Bonus กับ OKEA OK โอเค๊ โอเค

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

ขอให้ออกแบบทั้ง 2 ชื่อนะค่ะ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

61931

แสดงความคิดเห็น