ออกแบบโลโก้ ขายปุ๋ยอินทรีย์ ไอ ออร์แกนิค

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ bbdesign

ดีไซเนอร์ bbdesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 11 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ขายปุ๋ยอินทรีย์ ไอ ออร์แกนิค

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์เคมี

ชื่อโลโก้

I Organic (ไอ ออร์แกนิค)

ตราสัญลักษณ์

อยากได้เป็นรูปใบไม้ หรือลูกโลก ที่เป็นภาพกราฟริก

รูปทรงของโลโก้

กลม ถ้าเป็นตัวอักษรเหลี่ยมให้เป็นโค้งมน

โทนสี

โทนเขียว หรือน้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย(ตัวอักษร+ภาพกราฟริก)

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

(ทำตรายาง ,ทำเสื้อบริษัท ,หัวหนังสือเอกสาร,ใบเสนอราคา,ใบเสร็จ เป็นต้น)

เวลาสิ้นสุดรับงาน

23/03/2565 16:08

เจ้าของโปรเจค

thana1

แสดงความคิดเห็น