ประกวดออกแบบโลโก้ sawasdeenews.com

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ sawasdeenews.com

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำเกี่ยวกับข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อโลโก้

sawasdeenews.com

ตราสัญลักษณ์

รูปภาพประกอบโลโก้<<<< เป็นเด็กยกมือสวัสดี

รูปทรงของโลโก้

กลมหรือเหลี่ยมก็ได้

โทนสี

เหลือง ฟ้า เทา แนวนี้ได้

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา + ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใช้ทำโลโก้เว็บ + ทำเสื้อ +ติดแก้ว

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

sawasdeenews.com เว็บกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำ ตอนนี้ยังไม่เสร็จ

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

onecafe

แสดงความคิดเห็น