ออกแบบฉลาก ผลิต​ภัณฑ์​เป็นข้าวหอมมะลิและข้าวกล้อง

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก ผลิต​ภัณฑ์​เป็นข้าวหอมมะลิและข้าวกล้อง

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จำหน่ายข้าว

ขนาดของฉลาก

w.10 x h.13 cm.

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยม

รายละเอียดของฉลาก

รายละเอียดของฉลาก - ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวหอมมะลิและข้าวกล้อง
มีโลโก้สินค้า, บาร์โค๊ด, ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร, คุณสมบัติ, ประโยชน์
*ข้อมูลอยู่ในไฟล์แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1qSJSDfd6_TN2H8iOnqRK3X2JEsyMaP0T?usp=drive_link

โทนสี

สีเขียว, แดง, เหลือง, ทอง

แนวทางการออกแบบ

- ทันสมัย, เข้าถึงง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

แนว Reference ที่ชอบ - ดูจากไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/05/2567 10:32

เจ้าของโปรเจค

lich

แสดงความคิดเห็น