ออกแบบนามบัตร Biotech start up

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ dTATb

ดีไซเนอร์ dTATb ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร Biotech start up

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

Biotech start up พัฒนาการรักษามะเร็วด้วยเซลล์และยีนบำบัด

ขนาดของนามบัตร

ขนาดมาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

รายละเอียดในนามบัตร :
.Koramit Suppipat, MD
Co-Founder and CEO
Email: cellmidithailand@gmail.com
cell:+66-81-628-22068
189/68 Lat Phrao 26 Alley, Khwaeng Chom Phon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1v4XQfMjPzio9ApcrL4Xb-9Rw98jnUxD3?usp=drive_link

โทนสี

ฟ้า ขาว น้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

Minimal and Innovative

รายละเอียดอื่นๆ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

29/08/2566 17:20

เจ้าของโปรเจค

koram

แสดงความคิดเห็น