ออกแบบโลโก้ธุรกิจอะไหล่คอมเพรสเซอร์และอะไหล่เครื่องยนต์

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 27 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ธุรกิจอะไหล่คอมเพรสเซอร์และอะไหล่เครื่องยนต์

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เกี่ยวกับอะไหล่คอมเพรสเซอร์แอร์โรงงาน และอะไหล่เครื่องยนต์

ชื่อโลโก้

มีทั้งหมด 6 ชื่อ (สามารถเลือกชื่อมาใช้ออกแบบได้ตามสะดวก) MAXLASO, SERLIX, ZARVO, STAIRIC, ZERTAN, WERLIC

ตราสัญลักษณ์

จะมีหรือไม่มีก็ได้ (เปิดกว้างในการออกแบบ)

โทนสี

เปิดกว้างในการใช้สี (แต่ต้องเน้นสีที่ดูแล้วมีความน่าเชือถือ)

แนวทางการออกแบบ

- รูปแบบงานทันสมัย และเรียบง่าย - ออกแบบให้เข้าถึงง่ายต่อการจำ - กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

รายละเอียดอื่นๆ

***ที่สำคัญคือ เน้นการออกแบบให้โลโก้มีความน่าเชื่อถือสูง และสื่อถึงมาตราฐานสินค้าที่มีคุณภาพ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

04/10/2566 11:07

เจ้าของโปรเจค

scc1

แสดงความคิดเห็น