ออกแบบโลโก้บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Sippha

ดีไซเนอร์ Sippha ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา
ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Solutions Provider: ITP)

ชื่อโลโก้

TPS 20th years anniversary

ตราสัญลักษณ์

ให้ล้อหรือใกล้เคียงกับโลโก้ปัจจุบัน

โทนสี

- โทนสีเดียวกับโลโก้ปัจจุบัน

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย หรูหรา ไม่ซับซ้อน หนักแน่น

รายละเอียดอื่นๆ

แนว Reference ที่ชอบ - มีโลโก้ปัจจุบันแนบไปให้ดู

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

31/10/2566 14:20

เจ้าของโปรเจค

icepttp

แสดงความคิดเห็น