ออกแบบโลโก้ หลีเฮงหม่าล่า

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ หลีเฮงหม่าล่า

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายหม่าล่าแบบย่างเสียบไม้

ชื่อโลโก้

หลีเฮงหม่าล่า

ตราสัญลักษณ์

รูปหม่าล่าเสียบไม้

รูปทรงของโลโก้

ตัวหนังสือสไตล์จีน คำว่า หลีเฮง

โทนสี

สีแดง

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำโลโก้ร้านอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

29/11/2566 14:08

เจ้าของโปรเจค

570027

แสดงความคิดเห็น