ออกแบบ ฉลากสุราขาว ขุนทอง 40 ดีกรี

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ AAMDesign

ดีไซเนอร์ AAMDesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 10 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบ ฉลากสุราขาว ขุนทอง 40 ดีกรี

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สุรากลั่นชุมชน

ขนาดของฉลาก

กว้าง12xสูง10.5ซ.ม. (ความสูงอักษร ไม่ต่ำกว่า 0.5ซ.ม.)

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

รายละเอียดของฉลาก

ข้อความที่ระบุในฉลาก

- สุรากลั่นขนาดเล็ก
- ตรา ขุนทอง
- วัตถุดิบหลัก : น้ำตาลอ้อย
- สุราขาว 40 ดีกรี
ปริมาตรสุทธิ 2 ขนาด (ความสูงอักษร ไม่ต่ำกว่า 0.5ซ.ม.)
- ปริมาตรสุทธิ 0.330 ลิตร
- ปริมาตรสุทธิ 0.625 ลิตร
- ผลิตวันที่…………..
คำเตือน (ความสูงอักษร ไม่ต่ำกว่า 0.5ซ.ม.)
- คำเตือน:ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์, การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง, บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ ไม่ควรดื่ม
- ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชน บุญเหลือ2550
- โดย นายฉัตร เสมสฤษดิ์, 25/10 หมู่5 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.08-0980-1393

โทนสี

พื้นหลังเป็น “สีขาว” ลวดลายอื่นๆสีอะไรก็ได้ ตามเหมาะสม

แนวทางการออกแบบ

ตามเหมาะสม

รายละเอียดอื่นๆ

- ภาชนะบรรจุ เป็นขวดแก้วกลมสีชา
- โลโก้/ตรา นกขุนทอง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

30/09/2566 15:37

เจ้าของโปรเจค

837656

แสดงความคิดเห็น