ออกแบบฉลากธุรกิจ น้ำยาถูพื้นดันฝุ่น

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 6 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากธุรกิจ น้ำยาถูพื้นดันฝุ่น

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำยาถูพื้นดันฝุ่น

ขนาดของฉลาก

ดูจากไฟล์แนบ (ออกแบบ 2 ด้าน หน้า/หลัง)

รูปทรงของฉลาก

ดูจากไฟล์แนบ

รายละเอียดของฉลาก

รายละเอียดในฉลาก - ดูจากไฟล์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1TlM-LobcDGXsyLQh8xXQyUGj0dv15IGl?usp=drive_link

ผลิตภัณฑ์ถูพื้นดันฝุ่นบามมี่
BALMY DUSTER FLOOR CLEANER (เลขรับแจ้ง สค 3/2567)

โทนสี

ฟ้า

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย ทันสมัย ไม่ซับซ้อน

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

13/03/2567 10:40

เจ้าของโปรเจค

927915

แสดงความคิดเห็น