ออกแบบฉลาก พิมพ์ศิริ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ bobo94

ดีไซเนอร์ bobo94 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก พิมพ์ศิริ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นผลิตภัณฑ์ ยาดมสมุนไพร

ขนาดของฉลาก

ขนาดฉลากมี 2 ส่วนคือตรงกระปุกยาดมความสูงตลอดแนว 5.8 ความสูงฉลาก(อิงตามแบบยี่ห้อเดิม) 3.0 ซ.ม. และส่วนของฝายาดมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2 ซ.ม.

รูปทรงของฉลาก

รูปทรงฉลาก ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยม 3.0x13.2 cm (อิงตามแบบยี่ห้อเดิม) ด้านบนเป็นวงกลมเข้ารูปกระปุก

รายละเอียดของฉลาก

ตามเอกสารแนบ

โทนสี

โทนสี ตามเอกสารแนบ

แนวทางการออกแบบ

แนวทางการออกแบบตามเอกสารแบบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

850235

แสดงความคิดเห็น