ออกแบบฉลากสุมนไพร แบรนด์ "Made From Herb"

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากสุมนไพร แบรนด์ "Made From Herb"

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์สุมนไพร "Made From Herb" จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น แชมพูสมุนไพรรวม สบู่เหลวสมุนไพร เป็นต้น

ขนาดของฉลาก

ขนาดขวด กว้าง 13.527 cm * ยาว 5.910 cm ลองดูหน่อยว่าต้องแปะฉลากประมาณไหนครับ

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยม

รายละเอียดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดอื่นๆ

แนบแนวๆ ที่ชอบ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

dbest

แสดงความคิดเห็น