ออกแบบฉลากน้ำมันถั่ว แบรนด์ดาวอินคา (ปรุบปรุง)

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ asajaree

ดีไซเนอร์ asajaree ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำมันถั่ว แบรนด์ดาวอินคา (ปรุบปรุง)

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำมันถั่ว

ขนาดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รูปทรงของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดอื่นๆ

ต้องการปรับปรุงฉลาก ที่เคยทำมาให้ทันสมัยขึ้น รายละเอียด ข้อมูล ทุกอย่าง ตามไฟล์แนบ แต่ให้ออกแบบใหม่ค่ะ

เราต้องการให้ คงขนาดเท่าเดิม แต่ออกแบบใหม่ ให้ดูอินเตอร์ แพคเกจตามที่แนบมาเลยคะ

เราต้องการให้ดูสวยงาม ทันสมัย อินเตอร์ เห็นแล้วติดตาดูน่าซื้อคะ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

umbbang

แสดงความคิดเห็น