ออกแบบฉลากน้ำดื่ม โรงพยาบาล เมืองสมุทร

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ toff645

ดีไซเนอร์ toff645 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำดื่ม โรงพยาบาล เมืองสมุทร

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงพยาบาล เมืองสมุทร

ขนาดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยม

รายละเอียดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Nunthapol

แสดงความคิดเห็น