ออกแบบฉลากน้ำดื่ม Acqua

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ PlayDesign

ดีไซเนอร์ PlayDesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 6 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำดื่ม Acqua

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำดื่ม

ขนาดของฉลาก

ไฟล์แนบ

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยม

รายละเอียดของฉลาก

ไฟล์แนบ

ทางเราไม่ได้ใช้ภาพโลโก้ ทางนักออกแบบ สามารถใช้ชื่อแบรนด์ Acqua เป็นตัวอักษร โดยปรับเลือกใช้ฟอนต์ให้เหมาะสมกับงาน

โทนสี

ไฟล์แนบ

แนวทางการออกแบบ

ไฟล์แนบ

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

kavinboon

แสดงความคิดเห็น