ออกแบบฉลาก ขนมชิฟฟ่อน FuFu pandan

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ btypee

ดีไซเนอร์ btypee ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 6 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก ขนมชิฟฟ่อน FuFu pandan

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำขนมชิฟฟ่อน

ขนาดของฉลาก

ขนาดฉลาก 4*5 cm

รูปทรงของฉลาก

ทรงสี่เหลี่ยม

รายละเอียดของฉลาก

ขนมฟูฟู ใบเตย
FuFu pandan

โทนสี

โทนสี ไรก็ได้

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Pimmada_

แสดงความคิดเห็น