ออกแบบฉลาก โกรแบคชนิดเม็ด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 6 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก โกรแบคชนิดเม็ด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิต ,นำเข้า, ส่งออกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ขนาดของฉลาก

โกรแบคชนิดเม็ด= ยาว 18.5* สูง 8 cm

รูปทรงของฉลาก

ฟิล์มหด

รายละเอียดของฉลาก

ข้อมูลโภชนาการ ,อย. ,ข้อมูลสินค้า
รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

41me

แสดงความคิดเห็น