ออกแบบฉลากน้ำมันเครื่อง PROTECTHAUL

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำมันเครื่อง PROTECTHAUL

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำมันเครื่อง

ขนาดของฉลาก

ขนาดตามไฟล์เดิม

รูปทรงของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดของฉลาก

ตามไฟล์แนบ

โทนสี

ดำ แดง เหลือง ตามไฟล์แนบ

แนวทางการออกแบบ

ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดอื่นๆ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

02/02/2564 15:57

เจ้าของโปรเจค

pawanon

แสดงความคิดเห็น