ออกแบบฉลากน้ำมันเครื่อง Spray Boy

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 4 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำมันเครื่อง Spray Boy

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำมันเครื่อง

ขนาดของฉลาก

Size. 95x170 mm. ตามรูปแนบ

รูปทรงของฉลาก

รอบขวด ตามรูปแนบ

รายละเอียดของฉลาก

ข้อมูลตามไฟล์แนบ

โทนสี

ดำ แดง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/03/2564 11:44

เจ้าของโปรเจค

pawanon

แสดงความคิดเห็น