ออกแบบฉลากน้ำดื่ม Beggin

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Cyber Graphic

ดีไซเนอร์ Cyber Graphic ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำดื่ม Beggin

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำดื่ม

ขนาดของฉลาก

ยาง 220 mm สูง 55 mm

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

รายละเอียดของฉลาก

ส่วนรายละเอียด เอาจากไฟล์ฉลากเก่า

เพิ่มเติมจากเดิม
ชื่อแบรนด์ Beggin / บีกิน
เลข อย. 2020486360008
สโลแกน XXX ไว้ก่อน
มีคำว่า - โอโซน

แนวทางการออกแบบ

ไม่เอารกๆๆเอาแบบเรียบๆแต่ดูดี

รายละเอียดอื่นๆ

ไฟล์ฉลากเก่าเพื่อดึงข้อมูลมาใส่
https://drive.google.com/drive/folders/1cn5ohJdtkwqQ0cwPPBFpboOOgxQ3vVJn?usp=sharing

เวลาสิ้นสุดรับงาน

31/07/2564 11:00

เจ้าของโปรเจค

phat123

แสดงความคิดเห็น