ออกแบบฉลากยาน้ำ แบรนด์ ห้ามังกร

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากยาน้ำ แบรนด์ ห้ามังกร

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพร

ขนาดของฉลาก

สูง 12.2* ยาว 8.2 cm

รูปทรงของฉลาก

สี่เหลี่ยมแนวตั้ง

รายละเอียดของฉลาก

ไฟล์แนบ

โทนสี

แดง , เหลือง , ขาว ,เทาอ่อน , ดำ

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย โดดเด่น เหมาะกับตลาดล่าง - กลาง

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

27/09/2564 10:34

เจ้าของโปรเจค

nat1

แสดงความคิดเห็น