ออกแบบฉลาก Sriracha Hot Chilli Sauce

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ SAN_thelion

ดีไซเนอร์ SAN_thelion ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก Sriracha Hot Chilli Sauce

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

Sriracha Hot Chilli Sauce

ขนาดของฉลาก

W200 x H70 mm

รูปทรงของฉลาก

ฉลากใส ตามแนวๆที่แนบ ในวิดิโอหรือใน powerpoint

รายละเอียดของฉลาก

ออกแบบ ตัว 500 g
ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์แนบ
โลโก้ thasia ดึงจากในลิงค์ไฟล์ฉลากนี้
https://drive.google.com/file/d/1KGq8dGvxhhvFr9oh7FuYLVSh5Iida_Dk/view?

โทนสี

ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

แนวทางการออกแบบ

ทำเป็นฉลาก ใส ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์แนบ ในวิดิโอหรือใน powerpoint

เวลาสิ้นสุดรับงาน

20/06/2565 10:32

เจ้าของโปรเจค

thun

แสดงความคิดเห็น