ออกแบบฉลาก น้ำแอ๊ปเปิ้ลเขียว แบรนด์ f cool

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก น้ำแอ๊ปเปิ้ลเขียว แบรนด์ f cool

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำแอ๊ปเปิ้ลเขียว

ขนาดของฉลาก

ขนาดของฉลาก กว้าง 184mm สูง 99mm

รูปทรงของฉลาก

รูปทรงของฉลาก สี่เหลี่ยม

รายละเอียดของฉลาก

โทนสี

ให้มีรูปแอปเปิ้ลเขียว f cool ใส่ตัวเล็กๆ สีเขียวเป็นหลักขนาด 350ml

แนวทางการออกแบบ

แนวทาง ทันสมัย หรูหรา

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/07/2565 10:58

เจ้าของโปรเจค

sawi

แสดงความคิดเห็น