ออกแบบฉลาก ปลาร้าหัวนา

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ KAOKAI Design

ดีไซเนอร์ KAOKAI Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก ปลาร้าหัวนา

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำปลาร้าสูตรลดโซเดียม

ขนาดของฉลาก

ไฟล์แนบ

รูปทรงของฉลาก

ขวดทรงกลมรูปหยดน้ำ ขนาด 330 cc.

รายละเอียดของฉลาก

ยังไม่มี อย.
ข้อมูลสินค้า : น้ำปลาร้าสูตรลดโซเดียม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปลาจากแม่น้ำมูลบ้านหัวนา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กระบวนการผลิตโดยชุมชนตั้งแต่การหาปลามาจนถึงการผลิตเป็นน้ำปลาร้าสูตรลดโซเดียม โทร 063-7397372

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา

เวลาสิ้นสุดรับงาน

24/08/2565 16:48

เจ้าของโปรเจค

nath

แสดงความคิดเห็น