ออกแบบฉลากครีมทามือสูตรรังไหม ชโลม

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Sippha

ดีไซเนอร์ Sippha ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากครีมทามือสูตรรังไหม ชโลม

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ครีมทามือสูตรรังไหม

ขนาดของฉลาก

ฉลากทำแบบติดหน้า-หลังของหลอด ขนาดฉลากกำหนดเองดูตามความเหมาะสมกับขนาดหลอดที่วัดมาได้เลยนะคะ

รูปทรงของฉลาก

ติดหน้า-หลังของหลอด

รายละเอียดของฉลาก

กลิ่นมี 3 กลิ่น คือ กลิ่นหอมหมื่นลี้ กลิ่นยอดดอย และกลิ่นมะเดื่อป่า
ใช้หลอด 3 สี ในการออกแบบ

ตามไฟล์แนบ
https://drive.google.com/drive/folders/17F693gsBm7JcP3d9dmaLs9WO15Ig378F?usp=sharing

โทนสี

ตามความเหมาะสม

เวลาสิ้นสุดรับงาน

16/10/2565 10:12

เจ้าของโปรเจค

dahla

แสดงความคิดเห็น