ออกแบบฉลากน้ำมะพร้าว แบรนด์ COCOPLUS

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำมะพร้าว แบรนด์ COCOPLUS

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำมะพร้าว

ขนาดของฉลาก

ฉลากฟิลม์หดสำหรับติดบนลูกมะพร้าว ขนาด 205 mm x 150 mm (x 2 ด้าน เผื่อ OVERLAP 7 mm) * ดูจากไฟล์ Brief อีกทีได้ค่ะ ใช้ชื่อแบรนด์ COCOPLUS

รูปทรงของฉลาก

ฉลากฟิลม์หดสำหรับติดบนลูกมะพร้า

รายละเอียดของฉลาก

ข้อมูล**ดูจากไฟล์ Brief ที่แนบมา โหลดลิงก์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1L5drNbRRfpb1X5ueWkUN8S33PlFPnKFB?usp=sharing

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/10/2565 22:04

เจ้าของโปรเจค

TBP999

แสดงความคิดเห็น