ออกแบบฉลากน้ำหมัก EM แบรนด์ Super-M

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำหมัก EM แบรนด์ Super-M

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำหมัก

ขนาดของฉลาก

ขนาดฉลาก 9.5x10 cm

รูปทรงของฉลาก

แกลลอนจะบรรจุ น้ำหมัก EM ใช้กับพืช ฉลากใช้ติดบนแกลลอน ติดหน้า-หลัง

รายละเอียดของฉลาก

- ด้านหน้า มีโลโก้ ซุปเปอร์-เอ็ม เห็นเด่นชัด (ตามไฟล) Zip) ระบุข้อความว่า น้ำหมักอีเอ็ม สูตรซุปเปอร์-เอ็ม / อื่นๆลงไอเดียได้เลยครับ
- ด้านหลังจะเป็นวิธีใช้งาน

**ไฟล์โลโก้+ข้อความ+ตัวอย่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1vqDGjS3ZRI039kGGoWC8V3Kvh3kax3rx?usp=sharing

โทนสี

โทนสีเขียว

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/10/2565 22:04

เจ้าของโปรเจค

Wee Boonsena

แสดงความคิดเห็น