ออกแบบฉลาก เครื่องดื่มมะพร้าว พร้อมชงสำเร็จรูป

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ GumpGump

ดีไซเนอร์ GumpGump ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 19 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลาก เครื่องดื่มมะพร้าว พร้อมชงสำเร็จรูป

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สินค้า คือ De De Instant Coconut Drink
เครื่องดื่มมะพร้าว พร้อมชงสำเร็จรูป ตรา ดีดี

ขนาดของฉลาก

ขนาด 80 มม*150มม,

รูปทรงของฉลาก

ฉลากเป็นซองแท่ง(เหมือนพวกซองกาแฟ)

รายละเอียดของฉลาก

สินค้า คือ De De Instant Coconut Drink
เครื่องดื่มมะพร้าว พร้อมชงสำเร็จรูป ตรา ดีดี

รายละเอียดบนซอง
1.Manufacture by : Royal Manufacture Co.,Ltd
Tel: +951-2585241
2.Ingredient(ส่วนประกอบสำคัญ):
Coconut powder(เนื้อมะพร้าวผง) 50%,
Sugar(น้ำตาล) 15%,
Nondairy Creamer(ครีมเทียม) 14%,
Milk Powder(นมผงขาดมันเนย) 10% ,
Maltodextrin(สารช่วยพา) and Natural flavor added (แต่งกลิ่นธรรมชาติ)
3.Direction: Empty Coconut powder into glass, add 50 ml of hot water stir to dissolve, then add 50 ml of cold water ,stir and serve or serve with ice.
4.Best Before (ควรบริโภคก่อน):
5.Nutrition Information (ข้อมูลโภชนาการ)
Serving size : 1 bag (20g) (หนึ่งหน่วยบริโภค: 1ซอง (20กรัม))
Amount per serving(คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยผู้บริโภค) : Total Energy 120 kcal (พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี่)
(Energy from fat 45 kcal) (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่)
6.Keep in Cool and Dry place (ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น)
7.Net Weight(น้ำหนักสุทธิ) :20 g. (20g)
8.No Cholesterol
No Preservative

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

MFGROYAL
ความคิดเห็นที่ 1
asajaree  03/11/2559 11:29
+951-2585241 เบอร์โทรศัพท์ถูกต้องนะครับ เหมือนเกินมา 1 หมายเลข

ความคิดเห็นที่ 2
Admin  09/11/2559 13:50
ขอขยายเวลาหน่อยนะครับ

แสดงความคิดเห็น