ออกแบบฉลากน้ำดื่ม เลิฟวิว

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ tobetter

ดีไซเนอร์ tobetter ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 10 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบฉลากน้ำดื่ม เลิฟวิว

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจน้ำดื่ม

ขนาดของฉลาก

ตามแบบร่างแนบไฟล์ที่ 2

รูปทรงของฉลาก

เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าติดขวดน้ำดื่ม ขนาด 0.6ลิตร

รายละเอียดของฉลาก

ตามแบบร่างแนบไฟล์ที่ 1

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย ลายเส้น

รายละเอียดอื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมด ตามไฟล์แนบ และทำโลโก้เป็นตัวอักษรง่ายๆ ให้ด้วยค่ะ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ecotour

แสดงความคิดเห็น