ออกแบบนามบัตร Nattathara Assadindeja

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Gapgrids

ดีไซเนอร์ Gapgrids ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร Nattathara Assadindeja

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

รับปรึกษาเเละที่ปรึกษากฎหมาย

ขนาดของนามบัตร

มาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

Nattathara Assadindeja
ณัฏฐธรา อัษศดิณย์เดชา
065-589-2564

บริการที่มี
- Litigation
-Thailand Civil Cases
- Foreign Business
- Thai Work Permit
- Property service

ไม่มีโลโก้ แต่ขอให้มีโลโก้ง่ายๆ ตามชื่อ คือ NA

โทนสี

เเดง/ขาว น้ำเงิน/ขาว

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

nattagal

แสดงความคิดเห็น