ออกแบบนามบัตรหมอนยางพารา ฝัน

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Black_Warrior23

ดีไซเนอร์ Black_Warrior23 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 5 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตรหมอนยางพารา ฝัน

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

หมอนยางพารา

ขนาดของนามบัตร

มาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

ตามไฟล์แนบ + ดึงโลโก้จากไฟล์หมอนได้เลย
https://www.dropbox.com/sh/gwijood8wh877u3/AAB5RT8bkM1G44LuUcbhkWdva?dl=0

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

monmoon

แสดงความคิดเห็น