ออกแบบนามบัตรใหม่ บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ PlayDesign

ดีไซเนอร์ PlayDesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตรใหม่ บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจโรค เครื่องตรวจอัตโนมัติ น้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาลบาล วัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(Lab)

ขนาดของนามบัตร

90 x 54 มิลิเมตร

รูปแบบขอบนามบัตร

ปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

รายละเอียดอยู่ในไฟล์เอกสารที่แนบมา
(รายละเอียดข้อมูลของบริษัทขอให้ยึดตามเอกสารที่แนบมาอย่ายึดตามตัวอย่างนามบัตรเก่าเพราะข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
Desinger สามารถออกแบบ กำหนดรูปแบบ และจัดวางข้อมูลที่ให้มาอย่างอิสระ
ต้องการเห็นแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้ขอกำหนดที่ให้มา
ไฟล์ต้นแบบ (Ai) สามารถแก้ไขรายชื่อและรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าของบัตรได้ ***

โทนสี

ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย เรียบง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

ไฟล์ต้นแบบ (Ai) สามารถแก้ไขรายชื่อและรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าของบัตรได้ ***

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

764815

แสดงความคิดเห็น