ออกแบบนามบัตร ฟู้ด ออเดอรี่

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ asajaree

ดีไซเนอร์ asajaree ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร ฟู้ด ออเดอรี่

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

อาหาร

ขนาดของนามบัตร

ขนาดมาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

โค้งมน

รายละเอียดในนามบัตร

ธรรมนิตย์ ขำวังยาง
Thammanit Khamwangyang
Chief Executive Officer
M + 66 (8) 5980-2878
F + 66 (0) 2666-0308
E thammanit.k@foodordery.co.th
บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด
เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Food Ordery Company Limited
3/394 Watcharaphon Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok Thailand 10220
TEL : + 66 (0) 2666-0808
TAX : 0105563076864

แนวทางการออกแบบ

นามบัตรแนวตั้ง

รายละเอียดอื่นๆ

โลโก้ ข้อมูล QR ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

22/02/2565 11:36

เจ้าของโปรเจค

piya01

แสดงความคิดเห็น