ออกแบบนามบัตร บริษัท เวิลด์ วีซ่า จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ munch

ดีไซเนอร์ munch ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร บริษัท เวิลด์ วีซ่า จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

วีซ่าทุกประเทศ ทุกประเภท

ขนาดของนามบัตร

ตามไฟล์แนบ

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

นี่เป็นนามบัตรก่อนหน้านะคะ
รายละเอียดตามเดิมค่ะ
เพียงแต่ต้องการออกให้มีพื้นที่สีขาวหน่อย เรื่องจากบ้างครั้งลูกค้าต้องการโน๊ตข้อความในนามบัตรค่ะ

WORLD VISA CO., LTD.
บริษัท เวิลด์ วีซ่า จำกัด
" เพราะวีซ่าของคุณ...คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา "
CENTRAL FESTIVAL PHUKET FLOOR B
NO.74-75 , MOO.5, WICHIT, MUEANG, PHUKET:83000

บริการของเรา
OUR SERVICE
วีซ่าทุกประเทศ ทุกประเภท
VISA
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
NON-IMMIGRANT VISA
บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสาร
TRANSLATION AND CERTIFYING A DOCUMENT
บริการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
AIR TICKET AND HOTEL BOOKING
บริการจดทะเบียนสมรส
MARRIAGE REGISTRATION
บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
POLICE CHECK
ประกันการเดินทาง
TRAVEL INSURANCE

line @WORLDVISA
062 8959745
099 393 9879
facebook @WORLDVISAPHUKET
WORLDVISA. PHUKET@GMAIL.COM

โทนสี

ออกแบบใหม่ค่ะ ให้เน้นพื้นหลังสีขาว + สีของบริษัทฟ้าๆ เขียวๆ ตามโลโก้

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

08/07/2565 15:06

เจ้าของโปรเจค

mook01

แสดงความคิดเห็น