ออกแบบนามบัตร Naroua Villas

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ tobetter

ดีไซเนอร์ tobetter ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 8 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร Naroua Villas

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

Luxury Villas resort

ขนาดของนามบัตร

Standard size

รูปแบบขอบนามบัตร

Normal

รายละเอียดในนามบัตร

Our logo
(Company) Naroua Villas
(Name) Andy Mac Leod
(Position) Managing Director
(Website) Naroua.com
(email address) info@naroua.com

โทนสี

dark grey or white for background and light blue (same as our logo) for the text

แนวทางการออกแบบ

Luxury/simple

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Admin

แสดงความคิดเห็น