ออกแบบนามบัตร CPK

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ R muay

ดีไซเนอร์ R muay ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 10 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร CPK

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัท รับเหนาก่อสร้าง บ้าน, โรงงาน, ละบบบำบัดนำ้เสย, ถนนคอนกรีด, สะพาน เขื่อนไฟ้ฟ้า

ขนาดของนามบัตร

มาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

รายละเอียดตามโลโก้ AI โดยโลโก้นำแค่โลโก้ + รายละเอียดของนามบัตร

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

phaitoun
ความคิดเห็นที่ 1
artlogo  24/09/2559 15:27
ไม่ใช่ไฟล์ AI เป็นไฟล์ PDF

ความคิดเห็นที่ 2
Admin  27/09/2559 10:45
ใช่ครับ เพราะเขาไม่มี AI ครับลองใส่ไปก่อนครับ

แสดงความคิดเห็น