ออกแบบนามบัตร Systek Automation

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 11 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบนามบัตร Systek Automation

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำงานด้านไฟฟ้าและระบบ Automation เช่น ออกแบบเครื่องจักร ติดตั้งงานไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน

ขนาดของนามบัตร

ขนาดมาตฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

- ชื่อ ผู้ถือบัตร
- ตำแหน่ง
- เบอร์โทร
- อีเมล
- ที่อยู่

โทนสี

เน้นพื้นสีดำ หรือสีขาว

แนวทางการออกแบบ

เน้นสีดำ แดง ให้ดูทันสมัย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

tawseng

แสดงความคิดเห็น