ประกวดออกแบบบัตรสมาชิก โกลด์มาร์ค เยาวราช

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ artlogo

ดีไซเนอร์ artlogo ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบบัตรสมาชิก โกลด์มาร์ค เยาวราช

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านขายทอง

ขนาดของนามบัตร

มาตรฐาน

รูปแบบขอบนามบัตร

ขอบปกติ

รายละเอียดในนามบัตร

โลโก้ ตามไฟล์แนบ

ชื่อร้านภาษาไทย โกลด์มาร์ค เยาวราช

ด้านหลัง
เงื่อนไขการใช้บัตร
1. กรุณาแสดงบัตรก่อนชำระเงินทุกครั้ง
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือบัตรส่วนลดอื่นได้
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
4. ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย 100 บาท/บัตร

line @goldmarkyaowarat
facebook.com/goldmarkyaowarat
instagram goldmarkyaowarat

ช่องเซ็นชื่อ-นามสกุล 1 ช่อง

โทนสี

แดงไวน์ ทอง

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ให้ความรู้สึกว่าเป็นบัตรของร้านทอง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

932008

แสดงความคิดเห็น