ออกแบบซองใส่ขนม Soulmate cookies

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ PlayDesign

ดีไซเนอร์ PlayDesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบซองใส่ขนม Soulmate cookies

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตอาหาร

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

ยาว 15* สูง 18 cm

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

ซองใส่ขนม

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

ซองตั้ง ซองสามเหลี่ยม
SGS
-*
.
Nutrition Information refer to Test Report
3300846
Date :
16-Jul-2016
Page 1 of 1
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
คุกกี้เนยนม
คุณค่าทางโภชนาการต่อ
ควรแบ่งกิน 13
1 ถุง ครั้ง
พลังงาน 2080 กิโลแคลอรี 104%
น้ําตาล 91 กรัม 140%
ไขมัน 117กรัม 180%
โซเดียม1300 มิลลิกรัม 54%
* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
Pern P.
- พร ภูเพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเคมีอาหารและสินค้าเกษตร
SGS(Thailand) Limited Laboratory Services 41/23 Soi Rama III 59 Rama III Road Chongnonsee Yannawa Bangkok 10120
t+66 {0}z BB3 05 41 204 74 85-90 + +66 {0}2 294 74 84 683 07 58 WWW.SgS.Cum
Member of the SGS Group


SGS
3300846
Date : 16-Jul-2016
Page 1 of 1
Nutrition Information refer to Test Report
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คุกกี้เนยนม
2 ก.
() ก.
ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค
1/13 ถุง (30 กรัม) จํานวนหน่วยบริโภคต่อ
ถุง : ประมาณ 13 คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 80 กิโลแคลอรี)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวัน* ไขมันทั้งหมด 9 ก.
14 % ไขมันอิ่มตัว 5 ก.
25 % กรดไขมันชนิดทรานส์
0 ก. โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มก.
1 % โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
18 ก. ใยอาหาร น้ําตาล
7 ก. โซเดียม 100 มก.
4 % โพแทสเซียม 20 มก.
1 % ร้อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวัน* วิตามิน เอ 0 % วิตามิน บี 1
0 % วิตามิน บี 2
0 % แคลเซียม 0 % วิตามินดี
0 % * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมด
น้อยกว่า
65 ก. ไขมันอิ่มตัว
น้อยกว่า โคเลสเตอรอล
น้อยกว่า 300 คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
300 ใยอาหาร
25 ก. โซเดียม
น้อยกว่า 2,400 มก. พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9, โปรตีน = 4; คาร์โบไฮเดรต = 4
0 %
เหล็ก
20
- - พร ภู่เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเคมีอาหารและสินค้าเกษตร
SGS (Thailand) Limited | Laboratory Services 41/23 Soi Rama Ill 59 Rama III Road Chongnonsee Yannawa Bangkok 10120
t+GE {0}2 683 05 41 234 74 85-90 $ +B6 (0)2 294 2484 583 07 58 WWW.Sus.com
Member of the SGS Group

โทนสี

สีแดง

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

คุกกี้เนยนม ตรา soulmate ซองให้มี แถบสีแดง หนึ่งข้างในแถบสีแดงเขียนว่า cookies ซองโดดเด่น ทันสมัย เขียนตราสินค้า soulmateไว้ที่มุมขวาบนของซอง มี logo soulmate เคยออกแบบไว้กับที่นี่คะ ซองเปิดช่องให้เห็นสินค้าภายใน มีรูปสินค้าบนซองด้วยคะรูปขนม

กลุ่มเป้าหมาย

การเดินทาง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Soulmate

แสดงความคิดเห็น