ออกแบบซอง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ AV-GEST

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 11 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบซอง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ AV-GEST

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิต ,นำเข้า, ส่งออกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

กว้าง 230 mm* ยาว 280 mm

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

ซองฟอยล์

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

BIOLOGICAL PRODUCT FOR LIVESTOCK
CONTROLS ODOURS IN ANIMAL FEEDLOTS AND YARDS
IMPROVES DIGESTIVE SYSTEM
PROBIOTIC

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพนี้ ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส ซึ่งใช้ในอุสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค ไก่ และเป็ด
AV-GEST composes of Bacillus subtilis which used in farm for livestock, swine, cattle, poultry.
สรรพคุณ
เป็นสารเสริมชีวนะ ดพื่อเสริสร้างการเจริญเติบโต
ส่วนปะกอบ
บาซิลลัส ซับทิลิส 7.0*109 ซี.เอฟ.ยูสื่อเติมจนครบ 1 กิโลกรัม
คุณประโยชน์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร
•ควบคุมสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
•ลดอัตราการตายจากการท้องเสีย
•เพิ่มอัตราการรอดและลด FCR
•ลดปริมาณแมลงรบกวน
•ลดก๊าซแอมโมเนีย และกาซไข่เน่า และควบคุมกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์จากมูลสัตว์
•ปลอดภัยต่อพิษสัตว์และสิ่งแวดล้อม


อัตราการใช้
ผสมอาหาร ใช้ 25-50 กรัม/ตันอาหารสัวต์
ผสมน้ำ ใช้ 5-10 กรัม ผสมน้ำ 1,000ลิตร ให้กินวันละ 1 ครั้งทุกวัน
คำเตือนหรือข้อควรระวัง : เก็บในที่อห้งและเย็น
ผลิตโดย: บริษัท สหธานี จำกัด
157 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Manufactured by: SAHATHANEE CO., LTD
157 Hitech industrial estate, Moo.3 Asia-highway, Tambon Banlane, Amphuer Bangpain, Ayutthaya 13160 Thailand.
ผู้แทนจําหน่ายโดย (Distributor by):

Indication
Use as probiotic for improve growth and animal health
Composition
Probiotic
Bacillus subtilis ≥ 7.0*109 CFU/kg
Carrier: Added to 1 kg.
Benefits
Improves digestion and absorption in digestive systems
• Controls the balance of microorganisms in digestive systems
• Reduces mortality rate from diarrhea
• Low FCR. improves growth and animal health
• Reduces nuisance flies
• Reduces toxic gas and mal-odour such as ammonia, nitrite, and hydrogen sulfide
• Safe to human, plant, animal, and environment
Dosage use
Mix in feed:
25-50 ppm (25-50g. per tonne of feed)
Mix in water:
5-10 ppm (5-10g. per 1,000litres of water)
PRECAUTION: Store in a cool and dry place

BIOLOGICAL PRODUCT FOR LIVESTOCK
CONTROLS ODOURS IN ANIMAL FEEDLOTS AND YARDS
IMPROVES DIGESTIVE SYSTEM
PROBIOTIC

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพนี้ ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิส ซึ่งใช้ในอุสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค ไก่ และเป็ด
AV-GEST-100 Premix composes of Bacillus subtilis which used in farm for livestock, swine, cattle, poultry.
สรรพคุณ
เป็นสารเสริมชีวนะ ดพื่อเสริสร้างการเจริญเติบโต
ส่วนปะกอบ
บาซิลลัส ซับทิลิส 4.5*108 ซี.เอฟ.ยูสื่อเติมจนครบ 1 กิโลกรัม
คุณประโยชน์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร
•ควบคุมสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
•ลดอัตราการตายจากการท้องเสีย
•เพิ่มอัตราการรอดและลด FCR
•ลดปริมาณแมลงรบกวน
•ลดก๊าซแอมโมเนีย และกาซไข่เน่า และควบคุมกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์จากมูลสัตว์
•ปลอดภัยต่อพิษสัตว์และสิ่งแวดล้อม


อัตราการใช้
ผสมอาหาร ใช้ 250-500 กรัม/ตันอาหารสัวต์
ผสมน้ำ ใช้ 50-100 กรัม ผสมน้ำ 1,000ลิตร ให้กินวันละ 1 ครั้งทุกวัน
คำเตือนหรือข้อควรระวัง : เก็บในที่อห้งและเย็น
ผลิตโดย: บริษัท สหธานี จำกัด
157 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Manufactured by: SAHATHANEE CO., LTD
157 Hitech industrial estate, Moo.3 Asia-highway, Tambon Banlane, Amphuer Bangpain, Ayutthaya 13160 Thailand.
ผู้แทนจําหน่ายโดย (Distributor by):

แนวทางการออกแบบ

เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ(โปรไบโอติก)สำหรับสัตว์บก สัตว์เศรษฐกิจ ช่วยเรื่องสุขภาพเสริมสร้างการเจริญเติบโต ลดกลิ่นเหม็นในฟาร์ม เป็นเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม/ทันสมัย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

41me

แสดงความคิดเห็น