ออกแบบซองหน้ากาก PF-3S

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบซองหน้ากาก PF-3S

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

หน้ากากอนามัย

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

https://drive.google.com/file/d/158oBFg-LaOIBkTlJK_8e6OX8TufYiBLj/view?usp=sharing

ไฟล์AIที่ส่งให้ ให้ดู ขนาด และ บริเวณ ที่ใส่รายละเอียดได้ แค่นั้น ไม่ได้ให้อิงข้อมูล
ในนั้นมีขนาดเป็นหน่วย mm ให้ follow ขนาด และ บริเวณ ที่ใส่รายละเอียดได้เท่านั้น
ข้อความ รูป และรูปแบบเลเอ้าต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ห้ามยึดตามไฟล์AI

รายละเอียดอื่นๆ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

07/12/2564 10:11

เจ้าของโปรเจค

nib1
ความคิดเห็นที่ 1
Admin  29/11/2564 10:32
ไฟล์AIที่ส่งให้ ให้ดู ขนาด และ บริเวณ ที่ใส่รายละเอียดได้ แค่นั้น ไม่ได้ให้อิงข้อมูล

ในนั้นมีขนาดเป็นหน่วย mm ให้ follow ขนาด และ บริเวณ ที่ใส่รายละเอียดได้เท่านั้น
ข้อความ รูป และรูปแบบเลเอ้าต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ห้ามยึดตามไฟล์AI

แสดงความคิดเห็น