ออกแบบถุงเยลลี่มะม่วง แบรนด์ Genie’s

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ PlayDesign

ดีไซเนอร์ PlayDesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบถุงเยลลี่มะม่วง แบรนด์ Genie’s

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เยลลี่มะม่วง

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

ขนาด กว้าง 14* ยาว 23 cm.

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

ถุง ตามไฟล์แนบ

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

แนวทางการออกแบบ

เน้นความน่ารกั สดใส สีสนั สดใส (อยากให้ออกแบบมาให้ดู 2 แบบ ค่ะ 1. เป็นตวั การ์ตูนมะม่วง อ้าปากได้ และเจาะรูตรงปากมนั แล้วมีน􀏨ำไหลจากมุมซองลงมาเข้าปากมะม่วง เน้นให้น่ารกั 2. พ􀏨ืนหลงั ให้มีมะม่วงเยอะๆ แล้วก็เป็นตวั การ์ตูนมะม่วงอนั ใหญ่ๆเจาะรูทีต􀏧 วั เน􀏨ือมะม่วง มีการ์ตูนเด็กเข้ามาด้วย

รายละเอียดอื่นๆ

โลโก้ + ref ตามลิงค์ไฟล์แนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1farzGzwsSwpf7SV-XrAszG8ThNHNAy5d?usp=sharing

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/06/2565 18:02

เจ้าของโปรเจค

ras11

แสดงความคิดเห็น