ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ถ่านชีวมวลอัดแท่ง คนทำถ่าน

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Peeranut

ดีไซเนอร์ Peeranut ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ถ่านชีวมวลอัดแท่ง คนทำถ่าน

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

วิสาหกิจชุมชน

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ : ดูจากไฟล์ Ai

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ : ถุงบรรจุถ่านประมาณ 10 ก้อน น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ : คนทำถ่าน
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ : ดูจากไฟล์แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในไฟล์แนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1MLWFSurWlcCkNLZMrdZGnwlpbAWrYhV1?usp=drive_link

โทนสี

เรียบง่าย, เป็นผลิตภัณฑ์ Green Product ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชุมชนและสังคม

เวลาสิ้นสุดรับงาน

20/07/2566 10:07

เจ้าของโปรเจค

namphone

แสดงความคิดเห็น