ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุเรียนฟรีซดราย

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 4 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุเรียนฟรีซดราย

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทุเรียนฟรีซดราย

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

กว้าง=2.5 นิ้ว ยาว=10.5 นิ้ว สูง=6 นิ้ว

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

กล่องสี่เหลี่ยนผืนผ้า

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดมี ขบวนการผลิต( Processing method ) , โภชนาการ, อย. , บาร์โค้ด , ที่อยู่


**หน้ากล่อง -หลังกล่อง
1. เป็นรูป รูปพระที่นังอนันตสมาคม ตรงท้องฟ้าด้านบน มีโลโก้ นครกรุงฟรุ๊ต
ข้างล่าง Logo หน้ากล่อง-หลังกล่อง Vacuum Freeze-dried Monthong Durian ใช้อังกฤษ - จีน ภาษาจีนใช้คำว่า 金枕头榴莲冻干

**ข้างๆกล่อง บนกล่อง และท้ายกล่อง สามารถเอา ข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ได้เลยนะค่ะ
2. สร้าง 4 ประโยคนี้ลงในข้างๆกล่อง ใช้อังกฤษ แล้วมีเครื่องหมาย ถูกอยู่ด้านหน้า ใช้ อังกฤษ จีน
- Original 100% / 原始100%
- No added sugar or preservative / 不添加糖或防腐剂
- Oil Free / 无油
- Best Selection of A grade Durian / 选择与标准的A级的水果


4. Products of Thailand อังกฤษ

5. net weight 100 g. อังกฤษ

หลังกล่อง

1. รูปโลโก้ เล็กๆ ข้างหลังกล่องเอาเป็นตราเดียวกันกับด้านหน้า
2. Processing method อังกฤษ จีน
3. Preservation อังกฤษ จีน
4. Ingredients/ 配料 ( Durian Monthong 100% /金枕头榴莲 100 % ) อังกฤษ จีน
5. อย. , บาร์โค้ด, เว้นช่อง ให้ใส่วันผลิต - หมดอายุ, หรือสัญลักษณ์ ต่างๆเป็นต้น
6. Manufacturer and Distributor by
Nakhonkrung (Bangkok)
105/155 M00.1 Bang Khayaeng, Muang, Pathum 12000 Thailand

Tel : +6684-878-6577
+6689-219-0408
www.nakhonfruit.co.th
E-mail : Nakhankrungfruit@gmail.com


7. ข้อมูลโภชนาการ ไทยอังกฤษจีน (เด๋วจะส่งข้อมูลทาง E-mail ค่ะ)

รายละเอียดตัวอักษรที่ต้องใส่

Processing method
From the best selection of A grade Monthong durians , we use Freeze-Drying technology into manufacturing processes in order to remove the moisture out of the durian by using dehumidifiers in the air.
In icy conditions without heat and oil ,no additives, preservatives or chemicals, which make durians remains the same taste, smell, color and nutritional value.

如何存储
皆精选自A级金枕头榴莲,通过冷冻真空技术,抽出榴莲中的水分,非烘干,,非油炸,无添加剂,防腐剂或化学品,完整保留了榴莲的原香,原味,原色及营养价值。

หน้ากล่อง
เป็นรูป รูปพระที่นังอนันตสมาคม ตรงท้องฟ้าด้านบน มีโลโก้ นครกรุงฟรุ๊ต

โทนสี

สีเดียวกับรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย สำหรับวางขายในวัง

รายละเอียดอื่นๆ

**** สินค้าจะวางขายในวัง
- ต้องการให้ออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นแบบ dicut รอยประที่สามารถฉีกได้ตามรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ข้างบนเหนือรอยประพระที่นั่งฯ ที่เป็นท้องฟ้าให้ใส่โลโก้ Nakhonkrung fruit อยู่ด้านบนมุมขวาสุด ตัวโลโก้ เปลี่ยนพื้นเป็นสีทอง ตัวหนังสือเป็นสีแดง สลับสีกับตัวอย่างโลโก้ที่ส่งให้ค่ะ ขอเด่นๆค่ะ และให้ใส่คำว่า Vacuum Freeze-dried Monthong Durian 金枕头榴莲冻干 ใต้โลโก้
- ข้างบนโลโก้ ให้ใส่คำว่า PREMIUM ลงไป ตัวหนังสือทองหนาเข้มเด่นๆ ขอบรอบ PREMIUM เพิ่มลายระย้าคล้ายๆลายกนก เหมือนรูปป้าย พระที่นั่งฯค่ะ
- ผลิตภัณฑ์ออกแบบเหมือนกัน ด้านหน้าและหลัง
- ด้านล่างของรูปพระที่นั่งฯ ให้ใส่ชื่อ พระที่นั่งอนันตสมาคมลงไปด้วยค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยอยู่ข้างบน ภาษาอังกฤษ ค่ะ(คำภาษาจีนจะอยู่ที่รูปที่ส่งไปให้ค่ะ) ตัวหนังสือที่เขียนเป็นสีทองนะคะ

ตัวอย่างนะคะ
พระที่นั่งอนันตสมาคม
The Ananta Samakhom Throne Hall


- โลโก้แบบเดิมแต่ปรับลาย

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Palmy
ความคิดเห็นที่ 1
Admin  16/05/2559 08:53
ขอออนุญาตขยายเวลานะครับ

แสดงความคิดเห็น