ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Nougat Biscuit

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Nougat Biscuit

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจผลิตขนม Biscuit

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

8x7x13 cm

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

กล่องใส่ขนม

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

nougat Biscuit มี 2 รส
1. นม
2. ทุเรียน
รายละเอียดใส่ xxx ไปก่อน
รูปแนบกล่องคือแนวที่อยากได้
ส่วนรูปแรกคือถุงขนมของ Nougat Biscuit
ส่วนโลโก้ให้ตัดโลโก้เก่าจากซองมาใส่ก่อนได้เลยครับ
ให้ออกแบบรสเดียวมาก่อน คนที่เลือกค่อยออกแบบมาให้ดูอีกแบบภายหลัง

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา

รายละเอียดอื่นๆ

1. ด้านหน้ากล่องเป็นลายธงชาติไทย โดยมีตีวอักษรอยู่ขางบน ให้ใส่ตัวอักษร A ไปก่อน โดยเจาะเห็นรูปขนมแบบรูปที่ 2 รูปตัว k ที่เจาะเห็นรูปขนม ส่วนด้านอื่นๆ ตามดีไซร์ที่เข้ากับงาน
2. แบบที่อยากได้ประมาณรูปกล่อง ในรูปแนบที่ 2 p&w เน้นเรียบง่าย สีไม่ต้องเยอะ

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Attapon
ความคิดเห็นที่ 1
Admin  29/05/2559 21:31
ส่งๆ กันเข้ามานะครับบบ

ความคิดเห็นที่ 2
Admin  07/06/2559 10:48
Note - ด้านหน้ากล่องเป็นลายธงชาติไทย โดยมีตัวอักษรอยู่ข้างบน ให้ใส่ตัวอักษร A ไปก่อน โดยเจาะเห็นรูปขนมแบบรูปที่ 2 รูปตัว k ที่เจาะเห็นรูปขนม ส่วนด้านอื่นๆ ตามดีไซร์ที่เข้ากับงาน
Note 2 - งานดีไซน์ เขาต้องการแบบรูปที่ 2 เน้นเรียบง่ายครับ

ความคิดเห็นที่ 3
Admin  07/06/2559 10:57
ไม่เข้าใจงาน แอดไลหรือโ?รหาแอดมินได้เลยนะครับ จะอธิบายให้ฟังครับ

แสดงความคิดเห็น