ออกแบบกล่อง Organ Oill Pure

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ IMSatrong

ดีไซเนอร์ IMSatrong ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบกล่อง Organ Oill Pure

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

นำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ขนาดของบรรจุภัณฑ์

กว้าง 5 เชน สูง 12 เซ็น 5 เช็น

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์

กล่องสี่เหลี่ยม

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

เหมือนฉลาก ตาามไฟล์แนบ โลโก้ก็ตามไฟล์แนบ รายละเอียดทุกอย่าง ตามไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

370770

แสดงความคิดเห็น