ออกแบบป้าย การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Enjoy Aom

ดีไซเนอร์ Enjoy Aom ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 4 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบป้าย การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขนาดของป้าย

3x3 แนวโค้ง ตามรูปแนบ

รายละเอียดของป้าย

ตามไฟล์แนบ

โทนสี

แดง

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

ไฟล์แนบ

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

aeyposter

แสดงความคิดเห็น